Wat is leden- en niet-ledentarief?

Portilog werkt voor de ontwikkeling en actualisatie van zijn opleidingen nauw samen met de beroepsverenigingen ABAS, ASV, FORWARD Belgium, KBRV, KVBG; met de federatie APZI, en met de Vlaamse Havenvereniging.

Als tegenprestatie biedt Portilog aan bedrijven die bij deze verenigingen zijn aangesloten een gunstiger inschrijvingstarief aan. Dit is het ledentarief.

Terug naar overzicht