Welke diploma’s kan ik behalen?

Op voorwaarde dat u geslaagd bent voor uw examen(s), krijgt u:

Een getuigschrift van de module

De modules waarvoor een getuigschrift kan behaald worden, worden afgerond met een examen. U bent vrij om hieraan deel te nemen. Op basis van een geslaagd examen ontvangt u een getuigschrift. Enige voorwaarde: minstens 60% halen voor het  vrijwillige examen op het einde van elke lessenreeks.

Het diploma Havenprofessional

U kan het diploma Havenprofessional behalen indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Examens: u behaalt minstens 60% voor de examens van:
  • Duurtijd: u legt alle examens af binnen maximaal 5 opleidingsjaren. Een opleidingsjaar begint in september en eindigt in juni in het volgend jaar.
  • Diploma opvragen: indien u aan alle voorwaarden heeft voldaan en het diploma wenst te ontvangen, neem dan contact op met Portilog. Wij controleren al uw resultaten en maken het diploma op.

Masterclass Douane

Elke module van de Masterclass Douane wordt afgesloten met een examen. Op basis van elk geslaagd examen ontvangt u per module een getuigschrift. De Masterclass Douane beantwoordt aan de normen om door de Belgische Administratie te worden geaccrediteerd.

Terug naar overzicht