Welke diploma’s kan ik behalen?

Op voorwaarde dat u geslaagd bent voor uw examen(s), krijgt u:

Een getuigschrift van de module

De modules waarvoor een getuigschrift kan behaald worden, worden afgerond met een examen. U bent vrij om hieraan deel te nemen. Op basis van een geslaagd examen ontvangt u een getuigschrift. Enige voorwaarde: minstens 60% halen voor het  vrijwillige examen op het einde van elke lessenreeks.

Het diploma Scheepvaart/Expeditie

U kan het diploma Scheepvaart/Expeditie behalen indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Examens: u behaalt minstens 60% voor de examens van:

alle basismodules

Initiatie Douane en Accijnzen (of ‘Module 1 Expert Douane en Accijnzen: De Douanewetgeving van de Europese Gemeenschap uit het voormalige traject)

minstens 2 specialisatiemodules uit een ander vakgebied -> Kies uw module U kunt alleen kiezen voor modules met een examen.

  • Duurtijd: u legt alle examens af binnen maximaal 5 opleidingsjaren. Een opleidingsjaar begint in september en eindigt in juni in het volgend jaar.  U bent vrij om de volgorde zelf te bepalen, maar sommige modules vereisen een bepaalde voorkennis. Wij stippelden voor u het ideale leertraject uit.  Zo bent u zeker van een stapsgewijze kennisopbouw.

 

  • Diploma opvragen: indien u aan alle voorwaarden heeft voldaan en het diploma wenst te ontvangen, neem dan contact op met LOGOS of Portilog. Wij controleren al uw resultaten en maken het diploma op.

Masterclass Douane

Elke module van de Masterclass Douane wordt afgesloten met een examen. Op basis van elk geslaagd examen ontvangt u per module een getuigschrift. De Masterclass Douane beantwoordt aan de normen om door de Belgische Administratie te worden geaccrediteerd.

 

Terug naar overzicht