Kan ik aan het ledentarief inschrijven?

Is uw bedrijf aangesloten bij een van volgende verenigingen, dan kunt u inschrijven aan ledentarief.

  • Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en havenbedrijf (ABAS)
  • Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV)
  • Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV)
  • Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG)
  • Forward Belgium, de vakvereniging voor Belgische expediteurs
  • Association Port of Zeebrugge Interests (APZI)

Terug naar overzicht