Kan ik aan het ledentarief inschrijven?

Is uw bedrijf aangesloten bij een van volgende verenigingen, dan kunt u inschrijven aan ledentarief.

  • Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en havenbedrijf (ABAS)
  • Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV)
  • Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV)
  • Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG)
  • Forward Belgium
  • Association Port of Zeebrugge Interests (APZI)
  • De Vlaamse Havenvereniging (VHV)

U geniet ook het ledentarief als u werkloos bent en bij de VDAB als werkzoekende bent ingeschreven. In dat geval bezorgt u ons een attest van inschrijving bij de VDAB dat maximum 2 weken voor de start van de cursus werd opgemaakt.

Terug naar overzicht