Masterclass Douane volledig traject

Opleiding conform het EU-trainingsprogramma voor operationele competenties

Erkend door de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen als opleiding voor Erkend Douanevertegenwoordiger  (lees meer)

De Commissie (Taxud) en experts uit de private en publieke sector adviseren elke douaneprofessional in de EU om specifieke operationele competenties te verwerven om zijn/haar taken met succes te kunnen uitvoeren.

Info over de operationele vaardigheden die van u als douanemedewerker actief in de logistiek of in de internationale handel worden verlangd, vindt u in het EU Customs Competence Framework.

Dit raamwerk heeft tot doel een Europese basis te creëren voor in de EU georganiseerde trainingsprogramma’s voor het douanevak. Hierdoor kunnen zowel bij de douanediensten als bij de economische operatoren betere en meer consistente prestaties worden behaald.

De opleiding beantwoordt bovendien aan de door de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA) opgelegde vereisten om als douanevertegenwoordiger te worden erkend.

Doel

Na deze opleiding;

  • beschikt u over de douanetechnische vaardigheden die u nodig heeft om uw goederenstroom optimaal te beheren;
  • voldoet u aan de voorwaarden inzake vakbekwaamheid voor het bekomen van uw AEO-certificaat;
  • bezit u de operationele vakbekwaamheid die vereist is om als douanevertegenwoordiger te kunnen optreden. U wordt ook als dusdanig door de AADA erkend.

Doelgroep

  • U bent voor uw bedrijf verantwoordelijk voor de operationele afwikkeling van de douane- en accijnsprocedures.
  • U wil uw theoretische kennis van douane en accijnzen in de praktijk omzetten.
  • U bent actief in internationale handel en wil inzicht krijgen in de douanewetgeving en in de vertaling ervan naar uw bedrijf.

Voorkennis

Basiskennis over douanematerie, door ervaring of via de opleiding Inleiding tot de douanematerie

Programma

☑️ Bekijk hier het overzicht van alle modules

Inschrijven

U kunt eenvoudig zien welke competenties tijdens een module aan bod komen en inschrijven voor het volledige traject of kiezen voor die modules die u het meeste aanbelangen.

Klik op de betreffende module voor meer info over inhoud, data, prijzen en locatie.
U kunt voor elke module apart inschrijven

Getuigschrift

Elke module wordt afgesloten met een examen. Slaagt u voor dit examen (60%), dan ontvangt u hiervoor een getuigschrift.