Vereiste kennis voor Erkend Douanevertegenwoordiger

Bijlage aan ministerieel besluit van 21 januari 2021 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane-, btw- en accijnsreglementering in het bijzonder met betrekking tot de indiening van douaneaangiften.

Lijst van de stof voor de opleiding inzake douane-, btw en accijnsreglementering in het bijzonder met betrekking tot de indiening van douaneaangiften.

De voor de afgifte van het attest in aanmerking te nemen kennis moet ten minste betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

I. Opleiding inzake douanevoorschriften (vereiste aantal uren: 54)

 1. Europese en nationale douanereglementering, in het bijzonder:
  • Het Douanewetboek van de Unie en de daaraan verbonden verordeningen
  • De Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen
 2. Een praktijkgerichte kennis van de douaneregelingen, in het bijzonder:
  • de regelingen inzake invoer
  • de regelingen inzake uitvoer
  • de regelingen inzake doorvoer
  • de afwijkende regelingen met betrekking tot de goederenstroom
 3. Een praktijkgerichte kennis van de aangifteprocedures in het bijzonder:
  • De geautomatiseerde aangifteprocedures
  • De toepasbare vereenvoudigingen
 4. Een praktijkgerichte kennis inzake het gebruik van het tarief
 5. Een praktijkgerichte kennis inzake de douanewaarde
 6. Een praktijkgerichte kennis inzake oorsprong
 7. Kennis van de betalingsregelingen die van toepassing kunnen zijn op douanebewegingen
 8. Kennis van de handelspolitieke en niet-fiscale maatregelen die van toepassing kunnen zijn op een goederenbeweging
 9. Kennis van de geschillenregeling inzake douane, in het bijzonder:
  • de transactie
  • het administratief beroep
  • de strafrechtelijke bepalingen inzake douane

II. Opleiding inzake accijnsvoorschriften (vereiste aantal uren: 12)

 1. Bronnen en beginselen van de accijnswetgeving en de accijnsreglementering
 2. Kennis van het vergunningenstelsel dat van toepassing is voor accijnsbewegingen
 3. Een praktijkgerichte kennis van de accijnsbewegingen
 4. Een praktijkgerichte kennis van de aangifteprocedures, in het bijzonder:
  • de geautomatiseerde aangifteprocedures
  • de toepasbare vereenvoudigingen
 5. Kennis van de betalingsregelingen die van toepassing kunnen zijn op accijnsbewegingen
 6. Kennis van de geschillenregeling inzake accijnzen, in het bijzonder:
  • de transactie
  • het administratief beroep
  • de strafrechtelijke bepalingen inzake accijnzen

III. Opleiding inzake btw voorschriften (vereiste aantal uren: 6)

 1. Kennis van de btw reglementering bij in- en uitvoer van goederen naar en vanuit de Europese Unie
 2. Een praktijkgerichte kennis van het btw stelsel met betrekking tot de aangifteprocedures, in het bijzonder:
  • de geautomatiseerde aangifteprocedure
  • de toepasbare vereenvoudigingen
 3. Kennis van de betalingsregelingen die van toepassing kunnen zijn op goederenbewegingen die onderhevig zijn aan de btw- regeling

Terug