Erkend Douanevertegenwoordiger

Het traject Masterclass Douane beantwoordt volledig aan de vooropgestelde modaliteiten en voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane, btw- en accijnsreglementering (MB 21-01-2021)

De officiële aanvraag is ingediend, we wachten de officiële erkenning door de AAD&A.

Bedrijven die goederen in- of uitvoeren, moeten douaneaangiftes opmaken. Het bedrijf kan beslissen om dit aan een derde over te laten. Deze douanevertegenwoordiger zal steeds handelen voor rekening van zijn opdrachtgever, dit ofwel in eigen naam (indirecte vertegenwoordiging) ofwel in naam van zijn opdrachtgever (directe vertegenwoordiging).

Wil u als douanevertegenwoordiger kunnen optreden, dan moet u ingeschreven zijn in een stamregister van douanevertegenwoordigers. U moet hiervoor het bewijs leveren dat u bij een erkende opleidingsverstrekker voldoende kennis van de douane- en accijnsreglementering heeft opgedaan. Klik voor de vereiste kennis.

👍 Aan dit laatste criterium kunt u voldoen door u in te schrijven voor het Portilog opleidingstraject ‘MASTERCLASS DOUANE‘.

De Masterclass Douane beantwoordt daarnaast aan alle operationele competenties, het niveau en de leerdoelstellingen die in het ‘EU Customs Training Curriculum for the Private Sector‘ voor erkend douanevertegenwoordiger zijn opgenomen.

Portilog heeft dit traject ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de douane.