Het traject Masterclass Douane is officieel erkend voor het verkrijgen van het statuut van Erkend Douanevertegenwoordiger in België. 

De Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA) heeft het Masterclass Douanetraject (9 modules) van Portilog officieel erkend als opleiding voor het verkrijgen van het statuut van Erkend Douanevertegenwoordiger in België. De erkenning vond plaats op 23 november 2021, tijdens het zevende Douanecongres van FLOWS in samenwerking met VOKA Antwerpen.

Het betekent dat het traject beantwoordt aan de voorwaarden die de AADA oplegt voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België op gebied van douane, btw- en accijnsreglementering (Ministerieel Besluit 21-01-2021). Deze nationale erkenning is belangrijk om aan te kunnen tonen dat een douanevertegenwoordiger over de nodige kennis beschikt. 

Wat is een Erkend Douanevertegenwoordiger?

Bedrijven die goederen in-, uit- of doorvoeren, moeten hiervoor douaneaangiftes opmaken. Het bedrijf dit in eigen beheer doen of aan een derde, een douanevertegenwoordiger, toewijzen.

Deze douanevertegenwoordiger handelt steeds voor rekening van de opdrachtgever. HIj/zij doet dit ofwel in eigen naam (indirecte vertegenwoordiging) ofwel in naam van de opdrachtgever (directe vertegenwoordiging).

Wil u als douanevertegenwoordiger kunnen optreden, dan moet u kunnen bewijzen dat u over de vereiste kennis van douane- en accijnsreglementering beschikt. Dit kunt u doen door aan te tonen dat u over jarenlange ervaring beschikt of dat u bij een door de AADA erkende organisatie een douane- en accijnsopleiding heeft gevolgd.

Door het volgen van de geaccrediteerde opleiding Masterclass Douane van Portilog hebben de douanevertegenwoordigers nu de mogelijkheid om hun opdrachten volledig conform te Belgische wetgeving uit te voeren.

Dit traject beantwoordt bovendien aan alle operationele competenties, het niveau en de leerdoelstellingen (PL2) die door de Europese Commissie in het ‘EU Customs Training Curriculum for the Private Sector‘ voor erkend douanevertegenwoordiger zijn opgenomen.

Portilog heeft het Masterclass Douane traject ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de douane en professionals uit de privésector. Het huidige (douane)docentenkorps bestaat uit zo’n 15 leden en groeit ieder opleidingsjaar.