Archives

PFSO (Port Facility Security Officer)

Trained ⬤⬤⬤ / meer info

Situering

De Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code) en de Europese Verordening 725/2004 hebben als doel om de havens en de supply chain tegen veiligheidsincidenten te beveiligen. Alle havenfaciliteiten die zeeschepen ontvangen moeten, om aan die aan de ISPS-code te moeten voldoen, een beveiligingsbeambte – een Port Facility Security Officer of PFSO – hebben.

Bent u PFSO, dan moet u om uw taken te kunnen uitoefenen en als contactpersoon tussen de havenfaciliteit en bevoegde overheid te kunnen optreden, over een geldig certificaat te beschikken. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar* en behaalt u op voorwaarde dat u:

Verplichte opleiding met aangescherpte vereisten

Het doel van de nieuwe regeling sinds 01/01/2021 is onder andere een uniform kwaliteitsniveau van PFSO te creëren. Het verplichte examen biedt een onafhankelijke waarborg voor een goed basisniveau van een beveiliger die de opleiding tot havenbeveiliger heeft gevolgd.

Doel

Na deze opleiding bent u in staat om:

  • een beveiligingsplan voor een havenfaciliteit (PFSP) te ontwikkelen, te onderhouden en toe te zien op de implementatie ervan;
  • risico, dreiging en kwetsbaarheid in te schatten;
  • op gezette tijden inspecties uit te voeren op de havenfaciliteit, om zich ervan te verzekeren dat de gepaste beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd en onderhouden worden;
  • te verzekeren dat beveiligingsmateriaal en -systemen behoorlijk worden gebruikt, getest en afgesteld;
  • het security bewustzijn (awareness) en de waakzaamheid te stimuleren.

Doelgroep 

  • Medewerkers die door hun bedrijf werden aangesteld als (mede)verantwoordelijke voor de ontwikkeling, uitvoering en onderhoud van het PFSP en die de contacten onderhouden met scheepsveiligheidsbeambten en de overheid (terminal managers, operations assistenten, kaaiverantwoordelijken, …)
  • Verantwoordelijken voor maritieme beveiliging binnen externe beveiligingsfirma’s.


Benieuwd naar hoe anderen deze opleiding hebben ervaren?

Voorwaarden

U dient ten alle tijden een uittreksel uit het strafregister model 596.1 te kunnen voorleggen.