Erkende opleidingsinstelling voor PFSO

Portilog is een erkende opleidingsinstelling voor PFSO’s. De erkenning wordt gegeven door de Nationale Autoriteit voor Maritieme beveiliging (NAMB). Het betekent dat de inhoud van de opleiding PFSO conform is met de IMO circulaire MSC.1/Circ. 1188 betreffende ‘GUIDELINES ON TRAINING AND CERTIFICATION FOR PORT FACILITY SECURITY OFFICERS’. 

Het aanwezigheidsattest van deze opleiding geldt als certificaat dat u beantwoordt aan de verplichtingen van de International Ship & Port Facility Security (ISPS) code.

Terug