PFSO examen

De evaluatie zal bestaan uit:

 •  20 meerkeuzevragen met 4 antwoordopties en giscorrectie
  (juist = +1, geen antwoord = 0, fout = -1)

  • De meerkeuzevragen komen uit een centraal, door de NAMB beheerd. Een minimum van 160 vragen zullen worden opgesteld.
  • Binnen een bestek van 24 maanden kan er niet geëvalueerd worden op een test die 50% of meer van reeds gestelde vragen omvat.
  • Deze reeks meerkeuzevragen zal 20% van de eindscore uitmaken.
 • 2 open vragen
  • Bedoeld om een kort antwoord van 4 tot 5 regels te kunnen formuleren.
  • Dit deel zal 40% van de eindscore uitmaken, waarbij iedere vraag 20% omvat.
 • Uitgebreide oefening
  • Deze oefening moet voldoende uitgebreid zijn om een tijdspanne van ongeveer 1u te dekken.
  • De oefening zal 40% van de eindscore uitmaken.

Terug