Programma Trainee Shipping & Logistics

Het programma Trainee Shipping & Logistics, het heroriënteringstraject van Portilog en Randstad voor werkzoekenden naar een job in de haven- en logistieke sector, bestaat uit een basistraject en specialisatiemodules.

Basistraject

Dit traject bevat naast klassikale lessen ook e-learnings die de deelnemer via zijn/haar persoonlijke leeromgeving in Portara kan volgen.

Incoterms (1,5 dag)

De deelnemer krijgt inzicht in de 11 gestandaardiseerde handelstermen die de verantwoordelijkheden, de risico’s en de kosten met betrekking tot de levering van goederen tussen verkoper en koper ondubbelzinnig vastleggen. Aan de hand van oefeningen en kostprijsberekeningen wordt de theorie in praktijk omgezet.

Internationale handel en vervoer deel 1 (1/2 dag)

Voor aan internationaal transport kan worden gedaan, moet er internationale handel zijn.
Tijdens dit eerste deel bekijkt de deelnemer internationale handel vanuit een overkoepelend perspectief. Hij/zij krijgt een helder inzicht in de achterliggende basisprincipes en begrijpt het geheel. Deze helikopterview is een perfecte introductie voor deel 2, waar de focus ligt op het internationale vervoer.

Internationale handel en vervoer deel 2 (2 dagen)

Hoe wordt een internationaal transport georganiseerd? Voor elk transport modi worden de specifieke kenmerken en nodige documenten uitvoerig toegelicht. Aan de hand van een internationale verkoop aan het begin van de opleiding wordt een tijdslijn voor planning en transport gecreëerd. Daarbij worden alle types lading en transporten besproken, samen met de bijhorende documenten.

Documenten internationale handel (2 dagen)

De deelnemer bekijkt welke documenten er bij internationale handel aan bod komen.
Hij/zij leert wat het belang van elk van deze documenten is, hoe ze worden gebruikt en hoe ze moeten worden ingevuld.

Specialisatiemodules

Douane (2,5 dagen)

Een minimale kennis van douanezaken is dan een basisvereiste voor succes in de internationale handelswereld. Gedurende 2 dagen krijgt de deelnemer inzicht in de vele douanetechnische elementen in het kader van de internationale handel.

Suppy chain en warehousing (4 dagen)

Gedurende vier dagen wordt de deelnemer ondergedompeld in de wereld en specifieke terminologie van de supply chain. Daarbij worden alle aspecten van de logistieke keten belicht: van magazijnoperaties, -beheer en kostprijsberekening, tot EDI en douane-entrepots.
Ook tijdens deze sessies wordt theorie aan de gelinked door middel van oefeningen.

Terug