Archives

Hoe wordt het online examen afgenomen?

Tenzij anders vermeld op uw bevestigingsmail, wordt uw opleiding afgesloten met een digitaal examen via uw persoonlijke account op het online leerplatform Portara. U vindt er de richtlijnen die u moet volgen een geldig examen.

Regels

  • Het examen dient volledig in 1 keer afgelegd te worden. Opnieuw inloggen is niet mogelijk!
  • De duurtijd van uw examen vindt u op uw bevestigingsmail.
  • Fraude tijdens en na het examen wordt NIET GETOLEREERD.Frauderende cursisten krijgen voor het betreffende examen automatisch 0 toegewezen en worden voor het herexamen uitgesloten. Frauduleuze handelingen bij online examens zijn:
    • Het gebruik van cursusmateriaal, nota’s, communicatiemiddelen of communicatiemiddelen of het internet om vragen inhoudelijk te beantwoorden
    • Het nemen van printscreens en het verspreiden van examenvragen tijdens en na het examen