Archives

Wat zijn de gevolgen van fraude tijdens het examen?

Behoudens open boek examens, worden tijdens het examen geen cursusmateriaal, nota’s of gsm’s toegelaten. Het examen wordt in stilte afgelegd. De toezichthouder heeft het recht om de cursist die tijdens het examen op onrechtmatigheden of fraude wordt betrapt, opdracht te geven om het examen stop te zetten. De frauderende cursist krijgt voor het betreffende examen een 0 toegewezen en wordt ook voor het herexamen uitgesloten.