Visie, missie en kernwaarden

We hechten belang aan onze visie, missie en kernwaarden. Ze omschrijven waarvoor we staan en hoe we de dingen willen realiseren.

Onze visie: Vlaanderen als logistieke kennisregio

Onze haven- en logistieke sector heeft een uitgebreide kennis en expertise. De Vlaamse havens Port of Antwerp-Bruges, Gent/North Sea Flanders en de haven van Oostende hebben elk hun eigen accenten, knowhow en initiatieven. Het samenbrengen en borgen van deze kennis en expertise, zowel op gebied van efficiënte goederenverwerking als van vlotte administratieve afhandeling, vormt een sterke toegevoegde waarde. Deze krachtenbundeling zal Vlaanderen helpen om haar positie als logistieke draaischijf van Europa te behouden.

Onze missie: Levenslang leren, dit kunt u bij Portilog!

Portilog wil dé referentie zijn van kwaliteitsvolle, praktijkgerichte opleidingen en opleidingsadvies op maat aan bedrijven met haven- of logistieke activiteit. Op deze manier wil Portilog mensen en organisaties doen groeien. We stimuleren het levenslang leren en zetten in op een langetermijnrelatie met onze klanten en hun medewerkers.
Portilog staat ook voor vernieuwing en engageert zich om hier voortdurend in te investeren.
We optimaliseren sterke bestaande opleidingen zodat deze volledig of gedeeltelijk online kunnen doorgaan via webinars of via een mixed classroom.
We ontwikkelen e-modules als alternatief voor bestaande klassikale opleidingen en integreren deze in bestaande en nieuwe opleidingen.

Onze kernwaarden: klantgerichtheid, flexibiliteit, kwaliteit en vertrouwen

Deze waarden vormen het referentiekader van onze interne en externe werking.