Opleidingen scheepvaart

SCHEEPVAART

Portilog organiseert opleidingen rond de pijlers scheepvaart, expeditie, logistiek en douane. Voor al onze opleidingen die met scheepvaart te maken hebben, zijn de beroepsverenigingen ASV (Antwerpse Scheepvaartvereniging) en KBRV (Koninklijke Belgische Redersvereniging) onze belangrijke partners.

Ze leveren input voor de ontwikkeling van deze cursussen. Hierdoor kunnen de inhoud volledig afstemmen op de opleidingsbehoeften van hun leden, de scheepsagenten en de reders. Ze reiken ook kandidaat-docenten aan die hun deskundigheid op het veld ruimschoots hebben bewezen.

ASV bestaat sinds 1901 en is de beroepsvereniging van Antwerpse onafhankelijke en rederijgebonden scheepsagenturen. ASV behartigt de professionele belangen van haar leden.  Daarnaast buigt de vereniging zich ook over tal van operationele en nautische problemen die de scheepvaart van en naar Antwerpen aanbelangen.

KBRV opgericht in 1909. De beroepsverenging verdedigt de gemeenschappelijke belangen van alle reders die vandaag onder de Belgische vlag varen en vertegenwoordigt hen bij de overheid en de sociale partners.