Opleidingen expeditie

Opleidingen expeditiePortilog organiseert opleidingen rond de pijlers expeditie, scheepvaart, logistiek en douane. Voor onze opleidingen expeditie en alles wat te maken heeft met douane, transportorganisatie en logistiek is FORWARD Belgium een belangrijke partner. De vereniging levert inhoudelijke input voor de ontwikkeling van opleidingen afgestemd op de opleidingsbehoeften van haar leden en reikt kandidaat docenten aan die hun deskundigheid op het veld ruimschoots hebben bewezen.

Expeditie betekent in principe het ‘doen vervoeren’ van goederen; diegene die zich met dat vervoer bezighoudt, noemt men expediteur. In Antwerpen zijn de expediteurs gegroepeerd in FORWARD Belgium (vroeger de Vereniging Expediteurs Antwerpen (VEA).

Via intense contacten op Antwerps, nationaal, Europees en internationaal niveau verdedigt FORWARD Belgium proactief de belangen van haar leden en verstrekt daarbij alle nuttige informatie die expediteurs en logistieke dienstverleners nodig hebben bij de dagelijkse uitoefening van hun activiteiten.