Opleidingen gevarengoed blijven verplicht voor IMO

Goede kennis absolute noodzaak

Bent u betrokken bij de aangifte van gevaarlijke goederen voor het vervoer over zee? De  Havenkapiteinsdienst van de Port of Antwerp zal vanaf 14 maart niet langer controleren of u hiervoor de nodige opleidingen IMDG en Havenreglementering gevaarlijke goederen heeft gevolgd. Dit leest u in de nieuwe Havenpolitieverordening.

Aan opleidingsverplichting die door de International Maritime Organization (IMO) in de IMDG Code 2020 is opgelegd, verandert echter niets!

Volgens deze reglementering blijf u verplicht om de nodige trainingen te volgen die overeenstemmen met uw verantwoordelijkheden, zowel wat betreft IMDG als Havenreglementeringen. Meer info leest u in Chapter 1.3.1., meer bepaald in de tabel onder 1.3.1.5 ‘Recommended training needs for shore-side personnel involved in the transport of dangerous goods under the IMDG Code’.

Het blijft belangrijk

  • om de weg te vinden in de complexe voorschriften en ze juist toe te passen
  • op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wetgeving, die eens in de 2 jaar worden doorgevoerd
  • dat uw aangiftes correct zijn ingevuld. Dit blijft de Havenkapiteinsdienst wel controleren en beboeten wanneer ze niet met de werkelijkheid overeenstemmen

Een goede en up-to-date kennis die u via opleidingen verwerft, is een absolute noodzaak en internationale verplichting. Portilog blijft deze opleidingen voor u organiseren.

IMDG

U bekijkt de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee, vastgelegd in de IMDG Code en leert hoe u deze moet gebruiken.

☑️ Check het programma
☑️ Check het programma van de Engelstalige opleiding


Havenreglementering gevaarlijke goederen in Antwerpen

U krijgt een overzicht van de regels voor het opslagen, vervoeren en behandelen van gevarengoed in de haven van Antwerpen zoals vastgelegd in de Havenpolitieverordening.

☑️ Check het programma
☑️ Check het programma van de Engelstalige opleiding


Havenreglementering bulkgoederen

Bent u betrokken bij het transport of de behandeling van gevaarlijke en/of verontreinigende goederen in bulk, dan is deze opleiding voor u interessant.

☑️ Check het programma


Updates

Heeft u deze opleidingen in het verleden gevolgd, volg dan zeker alle twee jaar de opfrissingscursussen IMDG update en Update Havenreglementering gevaarlijke goederen. Zo blijft u op de hoogte van alle recente wijzigingen.

☑️ Check het programma van update IMDG
☑️ Check het programma van update Havenreglementering