Portilog en Port of Antwerp gaan structureel samenwerken

Portilog is historisch ingebed in binnen de haven community en werkt van bij haar oprichting in 1950 (Beroepsinstituut voor havenbedienden – BIHB) letterlijk voor en door de sector. Met het oog op een succesvolle verderzetting van de lopende samenwerking tussen Portilog en de Port of Antwerp hebben beide partijen samenwerkingsafspraken gemaakt, waaronder de toegang tot het opleidingsaanbod van Portilog en zusterorganisatie SBM.

“Het voorbije jaar kregen meer dan 100 van onze medewerkers een door Portilog op maat gemaakte bedrijfsopleiding Power BI, Havenkennis of Digitalisering Trends en Tools. Onze samenwerking met Portilog is altijd al intens geweest. Portilog is historisch ingebed in de haven community. Dankzij hun netwerk aan experten in de verschillende domeinen scheepvaart, expeditie, logistiek en douane zijn zij de aangewezen partner om structureel mee in zee te gaan. Anderzijds laat Portilog onze experten ook graag aan het woord in hun opleidingen en infosessies. Het was voor ons dan ook evident om met Portilog een meerjarig structureel partnership te sluiten. De drijfveer van dit partnership vormt het wederzijds uitwisselen van kennis en ervaring. Samen geloven we sterk dat deze onderlinge verwevenheid de havensector en dus onze mensen alleen maar sterker maakt.”

Sofie Stockmans, Human Resources Port of Antwerp