“De opleiding incoterms 2020 georganiseerd door Portilog met als docent Valentin Lambrechts was een succes.

We kregen een uitgebreid overzicht betreft de nieuwe structuur, een beknopte uiteenzetting per incoterm met daarin telkens concrete voorbeelden die dagdagelijks voorkomen. Er werd duidelijk gesteld wat de eventuele voor- en nadelen zijn per incoterm.

Het aangereikte didactisch materiaal was ruim voldoende, alsook het schematisch overzicht dat bij de cursus zat dient voor een snelle blik te kunnen werpen waar de kosten zich juist situeren per incoterm.”
Dennis Doms, hoofdouanedeclarant Zuidnatie