Ik kan mijn aanwezigheidsattest/getuigschrift niet downloaden

Check onder ‘Studiegegevens’ of uw examenresultaat zichtbaar is op Portara.

Is dit het geval, ga dan na of u geslaagd bent en een minimum van 60% behaalde en u het evaluatieformulier hebt ingevuld.

Bent u niet geslaagd, dan is uw attest niet beschikbaar.

Bent u wel geslaagd en heeft u uw evaluatieformulier ingevuld u kunt uw attest toch niet downloaden, dan ging er mogelijk iets mis met de synchronisatie tussen onze systemen. Stuur een mail naar info@portilog.be zodat wij de fout kunnen rechtzetten en u uw attest kunnen bezorgen.

Terug naar overzicht