Archives

RID: transport gevaarlijke goederen per spoor

Wegwijs in het reglement voor het transport van gevaarlijke goederen per spoor 

Starter ⬤⬤   Trained ⬤⬤⬤ / meer info

Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor wordt geregeld door het RID.
Hierin leest u alle algemene voorschriften: wat gevaarlijke goederen precies zijn, hoe ze worden ingedeeld, hoe u ze kunt herkennen. U vindt er ook de eisen voor verpakkingen, tanks en voertuigen, de vervoersvoorwaarden en de plichten van alle betrokken partijen.

Speciale regelingen of uitzonderingsgevallen vindt u er niet in terug.
Wist u bijvoorbeeld:

  • dat de Eurotunnel speciale voorschriften heeft voor gevaarlijke goederen;
  • dat sommige gevaarlijke producten niet toegelaten zijn voor het spoorvervoer;
  • dat gevaarlijke goederen met bestemming Zwitserland en Italië het best via het spoor worden vervoerd, aangezien niet alle gevaarlijke producten die per vrachtwagen worden getransporteerd toegelaten zijn in de verschillende tunnels of dat de tunnels enkel mogen gebruikt worden op bepaalde tijdstippen en met bijkomende transportvoorwaarden?

Deze bijzonderheden vertelt onze expert in gevaarlijke lading en spoorvervoer u er graag bij tijdens de opleiding. In een halve dag tijd maakt hij u wegwijs in het RID voor het transport van gevaarlijke stoffen per spoor in Eurazië.

Doelgroep

Voor iedereen die administratief betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist