Archives

De verplichte e-facturatie, bent u er klaar voor?

Bereid u als Vlaamse KMO en als multinational voor op de verplichte e-facturatie


Opleiding aangeboden in samenwerking met SBM

Op dit moment is digitaal factureren via Peppol alleen verplicht voor bedrijven die samenwerken met de overheden. Na het bereikte akkoord van minister van Financiën Vincent Van Peteghem zullen ook bedrijven in de B2B-sector vanaf 1 januari 2026 verplicht worden om dit te doen.

Vragen die hierbij opkomen zijn:

 • Wat wordt verstaan onder e-factuur?
 • Wat zijn de voordelen van e-facturatie?
 • Bestaan er Europese afspraken?
 • Wat is Peppol en wie zijn de Peppol Certified serviceproviders?
 • Zijn er ook risico’s (met betrekking tot cyberveiligheid!) verbonden aan deze toenemende digitalisering en automatisering?
 • Hoe kiest een bedrijf een Certified Service Provider die via ISO-certificering aantoont dat zij cyberveiligheid hoog in het vaandel dragen (lees: in hun bedrijfsprocessen)?
 • Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat hun IT-ERP-systemen en/of boekhoudapplicaties tijdig worden voorbereid, om veilig ‘end-to-end’ e-facturen te verzenden naar hun klanten en tegelijkertijd klaar zijn om e-facturen van hun leveranciers te ontvangen?
 • Welke investeringskosten zijn hiermee gemoeid?

Wat mag u verwachten?

U verneemt op een korte en efficiënte manier de nodige stappen om een concrete en veilige implementatie van elektronische facturatie (e-facturatie) binnen uw organisatie te realiseren. We bespreken kritische aspecten waar u rekening mee moet houden om een weloverwogen keuze te maken, die past bij uw specifieke bedrijfscontext en de huidige mogelijkheden van uw boekhoudpakket en/of ERP-systeem.

Niet alleen de wettelijke verplichtingen komen aan bod, maar ook de functionele werking en de voordelen van e-facturatie worden toegelicht.

Dit gebeurt aan de hand van theoretische concepten, praktijkgetuigenissen en een panelgesprek met belangrijke dienstverleners op de markt!

Wat kent u na het volgen van deze opleiding

 • De regelgeving over elektronische facturatie
 • De noodzaak van aansturing naar 100% e-facturatie
 • Wat is PEPPOL?
 • De verschillende aanpak naargelang het boekhoudpakket of een ERP
 • Mercurius en Hermes
 • De interne processen die geïmpacteerd zijn
 • Zicht op het implementatie process: best practices en aanpak
 • De dienstverleners op de markt

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich richt tot

 • Multinationals (met eventuele vestigingen in het buitenland) waarbij integratie met hun ERP-systeem wenselijk kan zijn
 • Vlaamse KMO’s die gebruikmaken van commerciële boekhoudpakketten die al dan niet voldoen aan de Peppol-standaard!
 • Business managers
 • Innovatiemanagers verantwoordelijk voor digitalisering
 • Financieel verantwoordelijken en IT-managers verantwoordelijk voor de implementatie van e-facturatie binnen hun bedrijf zullen baat hebben bij deze sessie.

Voorkennis

Kennis van eigen bedrijfsprocessen, zicht op eigen klanten en leveranciers uit de logistieke ketting.