Archives

Oorsprong van goederen

Vrijhandelsakkoorden, de motor van internationale handel

Trained ⬤⬤⬤ Experienced ⬤⬤⬤⬤  Expert ⬤⬤⬤⬤⬤ / meer info

Bent u betrokken bij internationale handel, dan krijgt u van uw klanten wellicht regelmatig een vraag over het bewijs van oorsprong van goederen.

  • Beschikt u over voldoende informatie om na te gaan of uw goederen aan oorsprongscriteria voldoen?
  • Weet u met welke landen de EU een vrijhandelsakkoord heeft afgesloten?
  • Welke landen genieten een preferentieel tarief omdat de EU ze als ontwikkelingsland beschouwt?
  • Bent u op de hoogte van de gewijzigde regelgeving in het Nieuwe Douanewetboek van de Unie en van de impact ervan op de operationele werking van uw bedrijf?
  • Kent u het REX-systeem (registered exporter)?

Oorsprong is in de internationale handel een ‘tool’ geworden, bedoeld enerzijds om handelsstromen te bewaken, anderzijds om handel te faciliteren. Grenzen van handelspartners worden wederzijds opengesteld, met als resultaat een vermindering of afschaffing van invoerrechten.

Doelgroep

Medewerkers van import- en exportbedrijven, van logistieke dienstverleners, productiebedrijven en verkooporganisaties. Zij verzorgen de douaneadministratie, verzekeren de logistieke opvolging, werken op de aan- of verkoopdienst, … maar zijn nog niet vertrouwd met de regelgeving inzake oorsprong van goederen en met vrijhandelsakkoorden.