Havenprofessional startersmodules

Startersmodules geven u een brede basiskennis van alles wat te maken heeft met de haven en met internationale handel. Ze zijn een must als u in de sector aan de slag wil en nog niet over de juiste kennis of ervaring beschikt of als u een professional bent die uit een andere sector komt.

  • U krijgt zicht op de werking van een haven in het algemeen en van de Belgische havens in het bijzonder
  • U begrijpt u hoe internationale handel is georganiseerd
  • U leert u hoe u documenten die nodig zijn voor een vlot internationaal transport van goederen op een correcte manier moet invullen
  • U kunt alle tussenpersonen op de juiste manier in verschillende talen benoemen en u kent van elke actor de taken en verantwoordelijkheden
  • U begrijpt de betekenis, de werking en het belang van handelsafspraken en Incoterms 

Terug