Expeditie

Expeditie betekent in principe het ‘doen vervoeren’ van goederen; diegene die zich met dat vervoer bezighoudt, noemt men expediteur.

De expediteur is een duizendpoot, hij is de architect van het transport. Met zijn gespecialiseerde kennis is de expediteur een onmisbare schakel in de organisatie van de ganse logistieke keten.

In Antwerpen zijn de expediteurs gegroepeerd in FORWARD Belgium (vroeger de Vereniging Expediteurs Antwerpen (VEA).

Via intense contacten op Antwerps, nationaal, Europees en internationaal niveau verdedigt FORWARD Belgium proactief de belangen van haar leden en verstrekt daarbij alle nuttige informatie die expediteurs en logistieke dienstverleners nodig hebben bij de dagelijkse uitoefening van hun activiteiten.

Voor Portilog is FORWARD Belgium een belangrijke partner voor alles wat met expeditie, douane, transportorganisatie en logistiek te maken heeft. De vereniging levert inhoudelijke input voor de ontwikkeling van opleidingen afgestemd op de opleidingsbehoeften van haar leden en reikt kandidaat docenten aan die hun deskundigheid op het veld ruimschoots hebben bewezen.