Antoine Vuylsteke
Commercial Manager Agentschap MDK, Vlaamse Overheid

Tony Vuylsteke heeft verschillende functies op directieniveau in scheepvaart- en logistieke bedrijven uitgeoefend. Sinds 2003 werkt hij voor de Vlaamse overheid, eerst als commercieel directeur van het Loodswezen en daarna als commercieel directeur van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).