Carmen Dewilde
SHEQ Manager, DPA en CSO, URS

Carmen Dewilde, nieuwe docente ‘gevarengoed’ van Portilog

Kapt. Carmen Dewilde is 53 jaar, is gehuwd met Kapt. Marc Nuytemans, heeft een dochter Manon en drie zonen.

Ze begon in 1985 met haar studies aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen (4 jaar nadat vrouwen er voor het eerst werden toegelaten) en was de eerste vrouwelijke kapitein-ter-lange omvaart in België.  Na een jarenlange carrière op gastankers, gooide ze het roer om en koos ze voor haar passie ‘veiligheid’. Ze werd trainingscoördinator voor bemanningen op LNG en LPG schepen, later Safety, Health-, Environment- & Quality (SHEQ)-manager en nog later trainer in veiligheidsopleidingen voor de bouw, het wegtransport en de maritieme sector.

Voor Portilog geeft Carmen al langer de opleiding Port Facility Security Officer en vanaf januari komen er de opleidingen IMDG, IMDG Update en Gevaarlijke goederen per spoor bij.

Het ideale moment om haar te interviewen en te polsen naar haar passies en verwachtingen.

 

Wil je iets over jezelf vertellen? Hoe mogen we je bij onze nieuwe cursisten IMDG en PFSO refresher introduceren?

Zowel tijdens mijn carrière op zee als aan de wal waren veiligheid en beveiliging altijd prominent aanwezig. ‘Veiligheid stroomt door mijn aderen’, zeg ik vaak tegen mijn cursisten, en dat meen ik ook. Veiligheid betekent voor mij ‘zorg’, zowel voor mezelf als voor de mensen in mijn omgeving, zowel op professioneel als op privé vlak.

Beveiliging kreeg dan weer een zeer concrete betekenis in de nasleep van de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten. Ik was toen Kapitein van de ‘Zeebrugge’. We lagen te laden in Trinidad toen we het nieuws hoorden. We gingen lossen in de Verenigde Staten en maakten de impact van de ramp dus mee vanop de eerst rij.

Ik geef opleiding met passie en gedrevenheid, uiteraard met als doel mensen kennis bij te brengen, maar evengoed mijn ervaring te delen. Dat je als trainer ook heel veel terugkrijgt van je cursisten is voor mij ook absoluut van toegevoegde waarde. Ik krijg er echt energie van!

Hoe zie je je vakgebied ‘Gevaarlijke lading’ de komende jaren nog evolueren?

De complexiteit van het vervoer van gevaarlijke goederen neemt toe en ook de hoeveel verscheepte goederen blijft in stijgende lijn. Hierdoor nemen ook de risico’s toe. Daarom zal de nood aan actuele opleidingen altijd blijven bestaan.

Wat kunnen de cursisten van jou en je lessen verwachten?

Ik probeer de materie op een aangename en behapbare manier te brengen, liefst aangevuld met veel interactie, uitwisseling van ideeën en  ervaringen. Bij de ene opleiding is dat al makkelijker dan bij de andere. Wat voor mij belangrijk is, is dat de opleiding voldoet aan de verwachtingen van de cursisten. Het is immers hun training of opleiding, niet de mijne. Een onderdeel van mijn voorbereiding bestaat dan ook uit ‘mij inleven in de wereld van de cursisten.’

Welke tips kan je meegeven aan cursisten die bij willen blijven?

Ik geloof heel erg in levenslang leren en dat kan op verschillende manieren: het volgen van opleidingen uiteraard, maar ook het bijwonen van conferenties, het organiseren van een workshop rond een bepaald thema, in je bedrijf, …