Havengebonden en logistieke opleidingen in Zeebrugge

Afzonderlijke opleidingspoot met specifiek programma

Portilog, SBM en APZI gaan het opleidingsaanbod in Zeebrugge flink uitbreiden.

Portilog Zeebrugge wordt een afzonderlijke opleidingspoot met een aanbod dat gericht is op de specitieke opleidingsbehoeften van de Zeebrugse havengemeenschap.

Geplande opleidingen

Worden opnieuw ingepland tijdens het opleidingsjaar 2019-2020:

 • Havenintro Zeebrugge
 • IMDG dagopleiding
 • Havenkennis

Nieuw op de tekentafel

De private havensector in Zeebrugge blijkt vooral nood te hebben aan volgende opleidingen:

 • Douaneopleidingen (assistent en expert douane en accijnzen, customs practice, Brexit, ….)
 • Opleiding over de werking voor de haven en basis havenkennis voor nieuwkomers in de sector
 • Technische kennis havenmateriaal (LNG, drone, equipment)
 • Opleiding voor technische profielen (elektromechanica, lassen, onderhoud, automechanica)
 • Breakbulk
 • Gevarengoed volgens de codex Zeebrugge
 • Nautisch Frans
 • Innovatiemanagement en coaching
 • Softskills zoals het voeren van functioneringsgesprekken, communicatie met anderstaligen, omgaan met transmigranten, assertiviteit op de werkvoer, …
 • EHBO en brandblusopleiding

Portilog, SBM en APZI slaan de handen in mekaar om aan deze noden tegemoet te komen.

Blijft u graag op de hoogte?

Stuur een mail aan anja.vanderheyden@portilog.be

Initiatie Douane en Accijnzen in de kijker