Specialisatie voor starters en professionals

Onze core business bestaat uit het organiseren van gespecialiseerde opleidingen. De thema’s zijn toegespitst op de sectoren scheepvaart, expeditie, logistiek en douane en hebben raakvlakken met de vakgebieden wetgeving, fiscaliteit, internationale handel, ….

Zowel de starter als de meer ervaren medewerker kan bij Portilog terecht.

Bent u nieuw in een bepaald vakgebied, dan kiest u eerst voor de basisopleiding. U heeft voor deze opleiding meestal geen voorkennis nodig om te kunnen volgen. Tijdens een vervolmakingscursus gaat u dieper op het thema in. Aan een specialisatietraject gaat geen basisopleiding vooraf maar wordt van de deelnemer een minimale voorkennis verlangd.

Levenslang leren, het kan bij Portilog!