Scheepvaart

Scheepvaart is een zeer ruim begrip. Strikt genomen betekent scheepvaart het vervoer van goederen en/of personen over water in een schip. Scheepvaart wordt onderverdeeld in zeescheepvaart, binnenvaart en visserij. Bijna 90% van de wereldhandel verloopt via zeescheepvaart.

In Antwerpen lopen jaarlijks ruim 16.000 zeeschepen de haven aan. Zij vertegenwoordigen een gezamenlijk bruto tonnenmaat van meer dan 250 miljoen ton of 183 miljoen ton aan- en afgevoerde goederen per jaar.

Hierbij zijn heel veel partijen betrokken, elk met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De scheepsagenten zijn er gegroepeerd in de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV); de reders in de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV).

De verenigingen verdedigen de beroepsbelangen van hun leden en meer algemeen de scheepvaartbelangen en belangen van de haven van Antwerpen.

Voor Portilog zijn ASV en KBRV belangrijke partners voor alles wat met scheepvaart te maken heeft. Ze leveren inhoudelijke input voor de ontwikkeling van opleidingen afgestemd op de opleidingsbehoeften van hun leden en reiken kandidaat-docenten aan die hun deskundigheid op het veld ruimschoots hebben bewezen.