Logistiek

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom. De hele keten of supply chain begint bij de ontwikkeling en inkoop van een product en gaat via productie en distributie tot aan de eindafnemer. Bij het organiseren van deze keten of supply chain management moet men proberen om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik aan de behoeften van de markt te voldoen. Het komt er dus op aan om de juiste dingen op de juiste tijd, de juiste plaats en in de juiste hoeveelheden en tegen optimale kosten te krijgen.

In een snel veranderende wereld en met het oog op een gezonde concurrentiële positie is een goede logistieke beheersing voor een bedrijf een absolute must.

De leden van het Koninklijke Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG) zijn niet alleen actief in de behandeling en opslag van goederen maar ook in aanverwante logistieke activiteiten. Denk daarbij aan het herverpakken, labelen, paletteren en distribueren.

Voor Portilog is KVBG, samen met ABAS, FORWARD Belgium en ASV, een belangrijke partner voor alles wat met logistiek te maken heeft. De vereniging levert inhoudelijke input voor de ontwikkeling van opleidingen afgestemd op de opleidingsbehoeften van haar leden en reikt kandidaat docenten aan die hun deskundigheid op het veld ruimschoots hebben bewezen.