Logistiek

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom. Het is een hele keten, de ‘supply chain’, die begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer. De organisatie van de logistieke keten of ‘supply chain management’, heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik aan de behoeften van de markt te voldoen. Kort uitgedrukt komt het er op aan om “de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten” te krijgen.

In een snel veranderende wereld en met het oog op een gezonde concurrentiële positie, is een goede logistieke beheersing voor een bedrijf een absolute must.

De leden van het Koninklijke Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG) zijn niet alleen actief in de behandeling en opslag van goederen, maar ook in aanverwante logistieke activiteiten zoals het herverpakken, labelen, paletteren en distribueren.

Voor Portilog is KVBG, samen met ABAS, FORWARD Belgium en ASV,een belangrijke partner voor alles wat met logistiek te maken heeft. Ze leveren inhoudelijke input voor de ontwikkeling van opleidingen afgestemd op de opleidingsbehoeften van hun leden en reiken kandidaat docenten aan die hun deskundigheid op het veld ruimschoots hebben bewezen.