Kennis van starter tot expert

Onze core business bestaat uit het organiseren van sectorspecifieke opleidingen. De thema’s zijn toegespitst op de sectoren scheepvaart, expeditie, logistiek en douane. Ze hebben raakvlakken met de vakgebieden wetgeving, fiscaliteit, internationale handel, ….

We organiseren opleidingen op verschillende niveaus. Zowel de starter als de meer ervaren medewerker kan bij Portilog terecht.
Bent u nieuw in een bepaald vakgebied, dan kiest u eerst voor de basisopleiding niveau ‘Starter’. U heeft voor deze opleiding meestal geen voorkennis nodig om te kunnen volgen. Tijdens de vervolmakingscursussen niveau ‘Trained’, ‘Experienced’ of ‘Expert’ gaat u dieper op een thema in.

Levenslang leren, het kan bij Portilog!