Douane

Douane is een belangrijke schakel in het logistieke proces. Een snelle en efficiënte dienstverlening door de douane is voor een internationale onderneming een belangrijke beslissingsfactor om goederen via een haven te laten passeren.

Sinds 2012 is de 24/7-dienstverlening van de douane een realiteit. Het concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse landen is op dat gebied alvast weggewerkt. Aan de modernisering binnen de Administratie der douane en accijnzen wordt verder gesleuteld.

Maar de kous is nooit af. Om de concurrentiepositie van de Antwerpse haven verder te bestendigen of nog te versterken, moeten ook bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Bij hen ligt de taak om een grondige douanekennis op te bouwen en te onderhouden. Geen evidente zaak. Douanewetgeving is immers complex en verandert regelmatig.

Portilog heeft hierin zijn verantwoordelijkheid genomen en een heel opleidingstraject uitgewerkt: van douane-leek naar douanemanager. Voor de inhoudelijke uitwerking kon Portilog rekenen op de medewerking van de douanediensten, ervaringsdeskundigen en consultants. Ook beleidsmedewerkers van Alfaport (Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland) en de beroepsverenigingen ABAS, ASV, KBRV, KVBG en FORWARD Belgium leveren een belangrijke input. Door hun deelname aan overlegfora staan zij vaak mee aan de wieg van wijzigingen in de wetgeving.