Aangestuurd vanuit het bedrijfsleven

Portilog doet er alles aan om de inhoud van de opleidingen actueel te houden en af te stemmen op de leernoden van het bedrijfsleven.

Hiervoor houden we de vinger aan de pols bij de haven- en logistieke ondernemingen. Dit is mogelijk door de nauwe samenwerking met VOKA/Alfaport Antwerpen en de beroepsverenigingen ABAS, ASV, KBRV, KVBG en FORWARD Belgium.

Samen met arbeidsmarktdeskundigen Randstad, VDAB en Talentenstroom detecteren we knelpuntberoepen en organiseren we opleidingen om leemtes in de arbeidsmarkt weg te werken.