Liquid bulk leerdoel

U krijgt inzicht in welke partijen en processen in deze sector actief zijn en hoe ze aan elkaar zijn gelinkt.

  • De werking van de markt in de Vlaamse Havens en in de ruimere ARA-regio.
  • Het belang van trading en de macro-economische impact van vloeibare bulkgoederen op de wereldeconomie
  • De bouw en uitrusting van een tanker en tank, tanker types, tanker trades, …
  • Veiligheid en milieu langs land- en maritieme zijde
  • Verbinding met het hinterland
  • Efficiëntie verhogen door data sharing: digitalisatie binnen de sector
  • Scheepsagentuur en liquid bulk
  • De organisatie van de haven als petrochemische cluster en investeringsbeleid

Terug