Intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een leervorm waarbij u praktische vragen voorlegt aan en bespreekt met collega’s van andere bedrijven. De antwoorden komen dus komen dus niet van een docent maar uit de praktijk. U leert van elkaar doordat u kennis en ervaring uitwisselt.

Wat mag u verwachten?

Interessante, actuele thema’s worden in groep en onder begeleiding van een coach besproken. Vaak leiden andere benaderingen tot nieuwe zienswijzen en verrassende oplossingen.

Wat verwachten wij van u?

Een intervisiegroep komt om de twee maanden samen voor een sessie van drie uur.
Portilog biedt deelname aan deze bijeenkomsten aan haar trouwe klanten gratis aan.

We rekenen erop dat de deelnemers actief en regelmatig participeren en bereid zijn om ervaringen te delen.

portilog-in-logo
De intervisiegroep voor logistieke opleidingsprofessionals

PortiLOG-IN is een gesloten intervisiegroep. Dit betekent dat u participeert aan alle thema’s.

Deelnemers: HR-professionals die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het leerbeleid en de leercultuur van hun onderneming.

Vandijck PimCoach Pim Vandijck, initiatiefnemer en energieleverancier bij Positiviteit.be, heeft verschillende jaren als HR-manager gewerkt in de logistieke sector en begeleidt regelmatig intervisiewerkgroepen in diverse sectoren.

Pim wordt telkens bijgestaan door gastsprekers die over actuele en specifieke onderwerpen komen inspireren.

Thema’s

  • Vrijdag 11 oktober 2019: Kennis delen (in functie van nieuwe medewerkers en vergrijzing)
  • Vrijdag 6 december 2019: Motiveren en belonen
  • Vrijdag 14 februari 2019: Samenwerking bevorderen
  • Vrijdag 3 april 2020: Gebruik van digitale leertools
  • Vrijdag 12 juni 2020: Cases + afsluitdrink

Lees hier wat deelnemers ervan vinden

Iets voor u?

Geef uw naam en functie door aan Kelly Eelen:
tel. 03 205 18 84, e-mail kelly.eelen@portilog.be