Havenprofessional vervolgmodules

Vervolgmodules laten u toe uw kennis verder te verdiepen. Hiervoor schrijft u in nadat u de basismodules heeft gevolgd om een bredere sectorkennis op te bouwen.

  • U verwerft de essentiële douanekennis die nodig is om een transport te organiseren en de juiste documenten ervoor in te vullen
  • U leert meer over weg-, spoor- en luchtvervoer, binnenvaart, shortea shipping, estuaire of kustvaart en feeder en over hoe de samenhang tussen al deze vervoersmodi
  • U bent in staat op een transport van A-Z te organiseren
  • U leert risico’s vanuit juridisch standpunt bekijken en schadegevallen voorkomen. U leert ook hoe u met complexe claims kunt omgaan

Terug