Wat als ik bij de start van de nog geen opleidingscheques heb ontvangen?

U mag aan een opleiding deelnemen op voorwaarde dat de factuur volledig is betaald. Hebt u uw opleidingscheques dan nog niet ontvangen, vragen wij u om het inschrijvingsgeld op onze rekening over te schrijven. We betalen u het bedrag terug van zodra Sodexo dit naar onze rekening heeft overgemaakt.

Om problemen te vermijden, vraagt u de cheques best aan een maand voor de opleiding start.

Terug naar overzicht