Erkend Douanevertegenwoordiger met Portilog

Traject Masterclass Douane officieel erkend door de AAD&A

De Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA) heeft het Masterclass Douanetraject (9 modules) van Portilog officieel erkend als opleiding voor het verkrijgen van het statuut van Erkend Douanevertegenwoordiger in België. De officiële erkenning vond plaats op 23 november 2021 tijdens het zevende Douanecongres van FLOWS in samenwerking met VOKA Antwerpen.

Het betekent dat het traject volledig beantwoordt aan de door de AAD&A vooropgestelde voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane, btw- en accijnsreglementering (Ministerieel Besluit 21-01-2021).

Deze nationale erkenning is belangrijk voor het aantonen van kennis in het kader van douanevertegenwoordiging.

Bedrijven die goederen in-, uit- of doorvoeren, moeten hiervoor douaneaangiftes opmaken. Het bedrijf kan beslissen om dit in eigen beheer te doen of aan een derde, een douanevertegenwoordiger, toe te wijzen .

Deze douanevertegenwoordiger zal steeds handelen voor rekening van zijn opdrachtgever, ofwel in eigen naam (indirecte vertegenwoordiging) ofwel in naam van zijn opdrachtgever (directe vertegenwoordiging).

Om als douanevertegenwoordiger te kunnen optreden, moet u bewijzen dat u over de nodige kennis van douane- en accijnsreglementering beschikt, hetzij door jarenlange ervaring, hetzij door het volgen van een douane en accijnsopleiding bij een door de AADA erkende organisatie.

Door het volgen van de geaccrediteerde opleiding Masterclass Douane van Portilog hebben de douanevertegenwoordigers nu de mogelijkheid om hun opdrachten volledig conform te Belgische wetgeving uit te voeren.

Dit traject beantwoordt bovendien aan alle operationele competenties, het niveau en de leerdoelstellingen (PL2) die door de Europese Commissie in het ‘EU Customs Training Curriculum for the Private Sector‘ voor erkend douanevertegenwoordiger zijn opgenomen.

Portilog heeft het traject ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de douane en professionals uit de privésector. Het huidige (douane)docentenkorps bestaat uit zo’n 15 leden en groeit ieder opleidingsjaar.