Door Algemene Administratie der Douane en Accijnzen gepubliceerde douanecirculaires 2021-2022:

 1. 04.03.2021 – Circulaire 2021/C/23 betreffende de inschrijving in de administratie van de aangever (EIDR)
 2. 08.03.2021 – Circulaire 2021/C/24 betreffende de Definitieve vrijstellingen – Zendingen met een te verwaarlozen waarde – Kleine zendingen
 3. 29-04-2021 – Omzendbrief 2021/C/37 met betrekking tot afhandeling van inbreuken inzake douane
 4. 21-06-2021 – Circulaire 2021/C/58 betreffende de invoer en uitvoer van zendingen met een geringe waarde in het kader van e-commerce
 5. 12-07-2021 – Circulaire 2021/C/64 over certificaten AGRIM-AGREX
 6. 15-12-2021 – Circulaire 2021/C/103 betreffende de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam
 7. 15-12-2021 – Circulaire 2021/C/109 over tariefcontingenten “eerst komt, eerst maalt”
 8. 17-12-2021 – Circulaire 2021/C/110 betreffende de invoer van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; wetenschappelijke instrumenten en apparaten
 9. 01-02-2022 – Circulaire 2022/C/13 betreffende de vereenvoudigde douaneaangifte
 10. 17-02-2022 – Circulaire 2022/C/21 betreffende het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen
 11. 31-03-2022 – Circulaire 2022/C/32 betreffende de Verificatie

Geef voor vrijdag 29 april aan anja.vanderheyden@portilog.be door welke van bovenstaande douanecirculaires 2021-2022 u tijdens de opleiding behandeld wil zien.

Terug naar opleiding