Albert Weynen
Pogramma manager Masterclass Breakbulk

Voor het ontwikkelen van de Masterclass Breakbulk kon Portilog een beroep doen op de ervaring en deskundigheid van Albert Weynen en zijn jarenlange opgebouwde kennis en knowhow in de scheepvaart, transport, goederenbehandeling in de breakbulksector. Ook de nieuwe reeksen blijven onder het waakzame oog van Albert Weynen. Veranderende omstandigheden in de sector houdt hij nauwlettend in de gaten, ze worden onmiddellijk in de opleiding opgenomen.

Albert Weynen heeft 25 jaar gewerkt bij de Ahlers-groep, waarvan verschillende jaren als voorzitter van het directiecomité. Hij was managing director general cargo bij P&0 Ports/DP World en lag mee aan de basis van de oprichting van DP World Breakbulk.

Hij heeft binnen de Antwerpse havengemeenschap tal van bestuursmandaten bekleed, waaronder bij KBRV (Koninklijke Belgische Redersvereniging), ASV (Antwerpse Scheepvaartvereniging), ABAS (Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf), SOPF (Shipowners Protection Fund), Brabo Dokloodsen CV.

Momenteel is hij bestuurder van Nova Natie/NHS.