Guy Vankrunkelsven
Directeur CEPA, Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen