Kris De Baere

Capt. Dr. Kris De Baere heeft een langdurige relatie met de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Hij begon in 1977 als student en behaalde in 1988 een academische master Nautische Wetenschappen. en in 1990 zijn licentie master-mariners. Na 15 jaar op zee, voornamelijk aan boord van olie- en chemicaliëntankers, keerde hij als docent terug naar de Anwerp Marine Academy om zijn liefde voor de zee, vermengd met veel kennis en ervaring, aan de studenten door te geven. In 1993 (tot 2015) werd hij decaan van de faculteit Nautische Wetenschappen. In 2007 startte hij samen met Dr. Verstraelen en Dr. Potters de corrosie onderzoeksgroep en in 2011 werd zijn onderzoekswerk bekroond met een doctoraat voor de studie van significante parameters voor corrosie in ballasttanks aan boord van koopvaardijschepen.

Wanneer Kris De Baere hij geen lezingen geeft, op een neer klimt op ballasttanks, vergaderingen bijwoont of artikelen schrijft, raakt hij betoverd door memorabilia uit de oudheid en probeert hij de meest opwindende collectie ter wereld samen te stellen.