Archives

EU-UK Trade and Cooperation Agreement: praktische invulling

Ken de impact op uw goederenstroom

Starter ⬤⬤   Trained ⬤⬤⬤  / meer info

Het Verenigd Koninkrijk maakt sinds 31 december 2020 niet langer deel uit van de eengemaakte markt en de douane-unie van de EU en heeft daarmee een einde gemaakt aan het vrije verkeer van goederen met de EU. Dit betekent dat de douane- en accijnsprocedures voor goederenstromen tussen de EU en het VK voor bedrijven aan beide zijden aanzienlijk zijn veranderd.

Tijdens deze opleiding krijgt u een duidelijk inzicht in de concrete wijzigingen die de exit van het Verenigd Koninkrijk op gebied van douane en accijnzen met zich meebrengt.

De focus ligt vooral op de praktische toepassing van douaneprocedures in functie van de douanestatus van de goederen, het productieproces en de goederenstroom.

Naast de in de communicatie meegedeelde items wordt tijdens de opleiding ook verwezen naar andere douane-elementen die opgenomen zijn in de ‘Overeenkomst’.

Doelgroep

  • Voor wie betrokken is bij de koop en verkoop van goederen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk
  • Voor wie betrokken is bij de gevolgen voor het logistieke proces van de goederenstroom

Vereiste kennis

Deze opleiding is toegankelijk voor zowel deelnemers zonder basiskennis als voor deelnemers met een basiskennis van de Europese douane- en accijnswetgeving.